torsdag 17. mars 2016

Informasjon fra årsmøtet 2015

2.mars 2016 avholdt vi årsmøte for 2015 i Prestegårdsfjøset. 


Regnskap og årsmelding ble gjennomgått, og vi er godt fornøyd både med økonomien og aktiviteten i året som har gått!


Styret for 2016 er som følger, med endringer kun på vara-siden:
Leder: Elizabeth J.R. Brødreskift
Kasserer:  Irena Panfilova
Sekretaær: Lena Fenstad
Styremedlem: Kjersti Berg
Styremedlem: Torill Grønning
Vara: Hege Stavnesli Haugen
Vara: Gerd Grønning


Valgkomitè:  Hilde Grønning og Dagfrid


Jon Audun Schei holdt et flott innlegg om den jobben han er i ferd med å gjøre med digitalisering av lysbilder som i sin tid ble tatt av Paul Størseths mange malerier og andre gjenstander med malt dekor.   Møysommelig arbeid, og veldig gøy å få se alt han har gjort hittil.  Størseths malerier er for en stor del en flott skildring av livet på bygda på den tida han levde. 


Vi presenterte aktivitetsplan for laget for 2016:
4.hver uke: Vi tar vår del av vaskedugnaden i arbeidsbrakkene på Museet Kystens Arv ifbm bygginga av nytt formidlingsbygg.
30.april - 15. mai: Kunstutstilling i Prestegårdsfjøset
Slutten av april / starten av mai:  Dugnad i parken, både storopprydning rundt bekken og den tradisjonelle vårdugnaden med beplantning osv.
15. - 21. august:  Vi stiller med praktisk hjelp (matlaging og renhold)  i prosjektet UKE 33 på Gamle Helseth Gård, les mer om det prosjektet HER .
Siste uka før første søndag i advent:  Vi tenner julegrana i parken i samarbeid med barnehagene på Stadsbygda.


Og plutselig dukker det opp andre aktiviteter også.  Følg med oss på her på bloggen, på vår Facebook-side Stadr  og på Instagram.


Kunstglad hilsen fra oss i Styret!!